تبلیغات
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- واحد درگز

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- واحد درگز

آموزش برای همه ............... همه جا ...................... همه وقت

 

اطلاعیه وام شهریه دانشجویی نیمسال اول 94-93

 

نوشته شده توسط:داود اكبری

بسمه تعالی

وام شهریه دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93-

    مهلت درخواست از تاریخ شروع انتخاب واحد تا پایان انتخاب واحد می باشد

(برای دریافت فرمها روی هر فرم که با رنگ قرمز نوشته شده کلیک کنید)

الف-     دانشجویانی که قبلاً وام گرفته اند یا سند تعهد محضری تحویل داده اند :

فقط فرم برگ درخواستوام شهریه را تکمیل و تحویل امور مالی نمایند.

    ب-    دانشجویانی که تا کنون درخواست وام شهریه نکرده اند و یا سند تعهد محضری تحویل نداده اند:

 تکمیل فرم های  :

1-                    فرم سند تعهد محضری ضامن در دفاتر اسناد رسمی

2-                    فرم مشخصات

3-                    فرم برگ درخواست

4-                    کپی حکم کارگزینی ضامن کارمند رسمی یا پیمانی

"جهت تکمیل سند تعهد محضری ، دانشجو میبایست همراه ضامن کارمند رسمی یا پیمانی خود به یکی از شعب دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تعهد محضری صادر گردد) . (کارمند بازنشسته مورد قبول نمی باشد)"

       توضیحات :

1-    با توجه به محدودیت اعتبار وام , اداره خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه امکان پاسخگویی به همه درخواستهای وام شهریه دانشجویی را ندارد لکن    دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ماه سال 1389 و بعد از آن می توانند درخواست وام دانشجویی نمایند.

2-    به دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط شده اند ,  امکان ثبت وام را نخواهند داشت.

3-    تکمیل فرم درخواست وام و تحویل آن به خدمات رفاه دانشجو(امور مالی دانشجویی) به منزله اختصاص قطعی وام از صندوق رفاه دانشجویان نمی باشد و دانشجویان می بایست یکماه پس از ارائه درخواست خود از اختصاص وام شهریه اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم اختصاص وام نسبت به واریز شهریه خود تا پایان اسفند ماه  اقدام نمایند .

  امور مالی دانشجویی (خدمات رفاه دانشجو)

دانشگاه پیام نور واحد درگز  • تعداد کل صفحات:156 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...