تبلیغات
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- واحد درگز

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- واحد درگز

آموزش برای همه ............... همه جا ...................... همه وقت

 

اطلاعیه وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:داود اكبری

بسمه تعالی

وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93-

    مهلت درخواست از تاریخ شروع انتخاب واحد تا پایان انتخاب واحد می باشد

(برای دریافت فرمها روی هر فرم که با رنگ قرمز نوشته شده کلیک کنید)

الف-     دانشجویانی که قبلاً وام گرفته اند یا سند تعهد محضری تحویل داده اند :

فقط فرم برگ درخواستوام شهریه را تکمیل و تحویل امور مالی نمایند.

    ب-    دانشجویانی که تا کنون درخواست وام شهریه نکرده اند و یا سند تعهد محضری تحویل نداده اند:

 تکمیل فرم های  :

1-فرم سند تعهد محضری ضامن در دفاتر اسناد رسمی


2-            فرم مشخصات دانشجویی<!--[endif]-->

3-                  فرم برگ درخواست

                                               4 -           کپی حکم کارگزینی ضامن کارمند رسمی یا پیمانی

"جهت تکمیل سند تعهد محضری ، دانشجو میبایست همراه ضامن کارمند رسمی یا پیمانی خود به یکی از شعب دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تعهد محضری صادر گردد) . (کارمند بازنشسته مورد قبول نمی باشد)"

       توضیحات :

1-    با توجه به محدودیت اعتبار وام , اداره خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه امکان پاسخگویی به همه درخواستهای وام شهریه دانشجویی را ندارد لکن    دانشجویان کارشناسی ورودی مهر ماه سال 1390و بعد از آن می توانند درخواست وام دانشجویی نمایند.

2-    به دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط شده اند ,  امکان ثبت وام را نخواهند داشت.

3-    تکمیل فرم درخواست وام و تحویل آن به خدمات رفاه دانشجو(امور مالی دانشجویی) به منزله اختصاص قطعی وام از صندوق رفاه دانشجویان نمی باشد و دانشجویان می بایست یکماه پس از ارائه درخواست خود از اختصاص وام شهریه اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم اختصاص وام نسبت به واریز شهریه خود تا پایان اسفند ماه  اقدام نمایند .

  امور مالی دانشجویی (خدمات رفاه دانشجو)

دانشگاه پیام نور واحد درگز  • تعداد کل صفحات:156 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...